METAVERSE
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดประสบการณ์บนโลกเสมือน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านเมตาเวิร์ส เชื่อมโลกทั้งสองใบเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ

Stou Logo
มสธ. 45 ปี

5 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งที่มาของวันสำคัญนี้อาจมีความแตกต่างกับมหาวิทยาลัยอื่นอยู่บ้างตรงที่มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักถือเอาวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันสถาปนา แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถือว่าวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2521 เป็นวันมิ่งมงคลสูงสุดของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2521 และมีผลใช้บังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2521 ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 45 ปีที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งนี้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคมไทย

ระลึกถึง
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นวัตกรรมวิจิตร แนวคิดและการดำเนินการโดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ได้คิดสร้างสิ่งใหม่ๆ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชีวิต และสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งท่านได้กล่าวถึงตนเองในฐานะนักนวัตกรรมไว้ว่า

Banner Square
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์หนังสือ มสธ. 02-504-7674 ,02-504-7678 ,02-504-7679

เสื้อที่ระลึกสถาปนา 45 ปี มสธ.

ผู้สนใจเสื้อที่ระลึก ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะผลิตตามจำนวนที่สั่งจองล่วงหน้าและจำกัดจำนวนรวมในการผลิต (Limited Edition) ทั้งสิ้นเพียง 1,000 ตัวเท่านั้น

สามารถสั่งจองล่วงหน้า (Pre-order) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
เริ่มส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้สนใจเสื้อที่ระลึก ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี ภายใต้แนวคิด “มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เนื้อผ้าพรีเมี่ยม Cotton 100% ระบายอากาศได้ดี เนื้อผ้ามีความนุ่ม ละเอียด ใส่สบาย แม้จะซักบ่อยแค่ไหน ผ้าก็ยังมีความนุ่มน่าสัมผัสและสวมสบายมาก อยู่กลางแจ้งจะไม่ร้อน ไม่อับ ช่วยระบายความร้อนได้ดีและยังช่วยดูดซับเหงื่ออีกด้วย

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะผลิตตามจำนวนที่สั่งจองล่วงหน้าและจำกัดจำนวนรวมในการผลิต (Limited Edition) ทั้งสิ้นเพียง 1,000 ตัวเท่านั้น

สามารถสั่งจองล่วงหน้า (Pre-order) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
เริ่มส่งสินค้าตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สีดำ
สีขาว
สีฟ้า
สีแดง
ราคาพิเศษ
290 บาท
Play Video about cover
ฟังเพลง จับมือฉันไว้ Learning Together
เพลงพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้แนวคิด "มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน"

แชร์เพลงนี้ให้เพื่อนของคุณ

Facebook
Twitter
Email

โปสการ์ด 45 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โปสการ์ดคอลเล็กชันสุดพิเศษที่บอกเล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยผ่านรูปภาพอันทรงคุณค่า ทั้ง 5 ชุดเรื่องราว คือ เล่าเรื่อง มสธ., วิวัฒน์การศึกษาทางไกล, แลนมาร์ก มสธ., บุคคลสำคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต และ มสธ. กับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถรับโปสการ์ดได้ในกิจกรรม “The Near Future and Beyond เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุด มสธ.” ณ ห้องสมุด มสธ. อาคารบรรณสาร ชั้น 1 ตลอดเดือนกันยายนนี้ หรือดาวน์โหลดโปสการ์ดดิจิทัล และวอลล์เปเปอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ได้จากลิงก์ด้านล่าง

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายใต้แนวคิด มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Music Garden

ขอเชิญเที่ยวงาน ดนตรีในสวน 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ช้อป สินค้าหลายหลายจากตลาดนัด สินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน
ชิม อาหารพื้นเมืองเลิศรส และอาหารหลากหลายจากร้านค้ามากมาย
ชมฟรี การแสดงดนตรีจากวงโปงลางกรุงเทพ, วงดนตรีโรงเรียนนาหลวง (รองแชมป์ชิงช้าสวรรค์ 2566), ประกวดร้องเพลงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สาธิตอาหารและศิลปหัตกรรม การทำขนมไทยโบราณ เช่น ข้าวเกรียบว่าว, วุ้นฝอยทอง, ขนมเม็ดขนุนมะพร้าวอ่อน, กิจกรรมสาธิตเปเปอร์มาเช่, ศิลปะบนผิวน้ำ

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 - 21.00 น. ณ อุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอบถามข้อมูล: 02-504-7730, 09-9463-6619

ของที่ระลึก

ของที่ระลึกงานสถาปนา 45 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Scroll to Top
ตารางขนาดเสื้อที่ระลึกสถาปนา 45 ปี มสธ.
Men
เสื้อผู้ชาย
Women
เสื้อผู้หญิง
จับมือฉันไว้ - Learning Together

◣ เนื้อเพลง อัปเดตตามนี้นะครับ
❝ ต้องเดินทางกันไปอีกไกล
ในวันที่ใจเราผ่านมาพบกัน
จักรวาลนี้ช่างกว้างไกล
ให้ได้หาให้ได้เจอ (together)
ไม่ว่ามันจะยากเท่าไร
จะเรียนรู้ และผ่านมันไปด้วยกัน
ถ้ามันจะทำให้เรา ได้เติบโต
แค่เราได้ก้าวไปด้วยกัน

ให้ได้เรียนและได้รู้ (ไม่มีสิ้นสุด)
อยากให้เธอรับรู้ (ด้วยกันตลอดไป)
ในโลกที่ซับซ้อน ฉันมั่นใจ
ขอแค่เราเดินไป สู่ปลายทางที่ดี
แม้จะนานซักแค่ไหน (ก็พร้อมจะไป)
แค่จับมือฉันไว้ (ไม่เลยไม่ต้องกลัว)
แค่มีเธอและฉันก็เพียงพอ
ให้เราได้ไปต่อ แค่เธอเตรียมหัวใจ
และได้เรียนรู้ไปด้วยกัน

คำว่ารักยังรอตรงนี้ Love is near
เธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น Cuz i’m here
You gotta live with no fear
จะแต่งเติมฟ้าด้วยสีสันต่าง ๆ
ไปด้วยกัน แค่เราได้มีกันก็พอ

For a time that we have
We live and learn
walking through the path
forever together
No matter how hard
I’m trusting
We keep on walking
to the dreams we have
Somedays, you could be scared
I want you to be
strong and be prepared
for all the moments
Just know that I will be with you
make your wish come true
hope that you can see
the person you can be

ให้ได้เรียนและได้รู้ (ไม่มีสิ้นสุด)
อยากให้เธอรับรู้ (ด้วยกันตลอดไป)
ในโลกที่ซับซ้อน ฉันมั่นใจ
ขอแค่เราเดินไป สู่ปลายทางที่ดี
แม้จะนานซักแค่ไหน (ก็พร้อมจะไป)
แค่จับมือฉันไว้ (ไม่เลยไม่ต้องกลัว)
แค่มีเธอและฉันก็เพียงพอ
ให้เราได้ไปต่อ แค่เธอเตรียมหัวใจ
และได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ❞