กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล

479746

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ขอเชิญ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล”   ลงชื่อแล้วพบกัน   ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. จ.นนทบุรี  

!!! ขยายเวลารับสมัคร !!!  

Scroll to Top