กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

อภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “กินอยู่ปลอดภัย สุขภาพกายและใจแข็งแรงในยุคดิจิทัล”

Eat Stay Safe

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 45 ปี ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. หัวข้อ “กินอยู่ปลอดภัย สุขภาพกายและใจแข็งแรงในยุคดิจิทัล”

พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมายที่จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
🥦🍎 คิดให้รอบคอบเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออนไลน์🍗🍜
โดย รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักวิชาการอิสระ และผู้จัดรายการ คิดก่อนเชื่อ Thai PBS
👫💑 การดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวในยุคดิจิทัล 🏠🏡
โดย อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมอภิปรายนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.30 น.
ทาง 2 ช่องทาง ทั้ง Microsoft Teams และ Facebook Live
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการอภิปรายทั้งสองช่องทาง
สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ฟรี ที่ www.stou.ac.th/link/ZP2l

Scroll to Top