กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

From AI to XR: เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมโลกการสื่อสาร

From Ai To Xr

ขอเชิญรับฟังการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “From AI to XR: เทคโนโลยีเปลี่ยนโฉมโลกการสื่อสาร” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30-12.00 น. เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 45 ปี ผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS และถ่ายทอดสดผ่าน FB page นิเทศศาสตร์ มสธ.
ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/k9eM1rK86B84d6Mm6
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8351-3 หรือ Chanapa.noo@stou.ac.th

Scroll to Top