กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

งาน ดนตรีในสวน 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Music Garden

ช้อป สินค้าหลายหลายจากตลาดนัด สินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน
ชิม อาหารพื้นเมืองเลิศรส และอาหารหลากหลายจากร้านค้ามากมาย
ชมฟรี การแสดงดนตรีจากวงโปงลางกรุงเทพ, วงดนตรีโรงเรียนนาหลวง (รองแชมป์ชิงช้าสวรรค์ 2566), ประกวดร้องเพลงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สาธิตอาหารและศิลปหัตกรรม การทำขนมไทยโบราณ เช่น ข้าวเกรียบว่าว, วุ้นฝอยทอง, ขนมเม็ดขนุนมะพร้าวอ่อน, กิจกรรมสาธิตเปเปอร์มาเช่, ศิลปะบนผิวน้ำ

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ อุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอบถามข้อมูล: 02-504-7730, 09-9463-6619

Scroll to Top