กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

OPEN HOUSE อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก

Open House

โครงการ OPEN HOUSE อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกเนื่องในโอกาสวันสถาปนา 45 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กิจกรรมภายในงาน

  • อบรมการปลูกผักข้างบ้าน กินได้ ขายได้
  • เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และสถานที่สำคัญต่างๆ ของ มสธ.
  • ตรวจสุขภาพเบื้องต้น รักหัวใจใส่ใจสุขภาพ (หากต้องการตรวจน้ำตาลต้องงดอาหารก่อนมาตรวจเลือด)
  • อบรมการทำชาจากดอกไม้และสมุนไพรในครัวเรือน
  • อบรมเกี่ยวกับโรคคนของเมืองในยุคดิจิทัลและบริหารร่างการการนวดและกดจุดรักษา
  • เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และสถานที่สำคัญต่างๆ ของ มสธ.
  • การแข่งขันประกวดวาดภาพ “มุมที่ชอบ ภาพที่ใช่ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.”
  • เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และสถานที่สำคัญต่างๆ ของ มสธ.
  • เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก และสถานที่สำคัญต่างๆ ของ มสธ.

วันที่ 1, 4 และ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องจัดนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตรีศร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Scroll to Top