กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ

Origami

ลงทะเบียนกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ
โครงการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 45 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดกิจกรรมการอภิปรายทางวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ ใช้กระดาษอย่างยั่งยืนด้วยการพับกระดาษโอริกามิ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารพิทยพัฒน์ ห้องสัมมนา 15 และห้องสัมมนา 16

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 504 8192

Scroll to Top