กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปี

นิทรรศการ เพชรบุรี เมืองอาหารผสานศิลป์

Phetchaburi

การแสดงศิลปะพื้นบ้านเมืองเพชร เขียนลายทองรดน้ำ ปูนปั้นเมืองเพชร ข้าวเกรียบน้ำตาลโตนด ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ป่านศรนารายณ์ ทองม้วนน้ำตาลโตนด และไทยทรงดำ

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00-21.00 น.
ณ อุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Scroll to Top