Event

Phetchaburi

นิทรรศการ เพชรบุรี เมืองอาหารผสานศิลป์

การแสดงศิลปะพื้นบ้านเมืองเพชร เขียนลายทองรดน้ำ ปูนปั้นเมืองเพชร ข้าวเกรียบน้ำตาลโตนด ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ป่านศรนารายณ์ ทองม้วนน้ำตาลโตนด และไทยทรงดำ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00-21.00 น. ณ อุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิทรรศการ เพชรบุรี เมืองอาหารผสานศิลป์ Read More »

Library Open House

The Near Future and Beyond เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุด มสธ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มสธ. สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มสธ. และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “The Near Future and Beyond เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุด มสธ.” กับกิจกรรม “เปิดบ้านบรรณสารฯ ” ณ ห้องสมุด มสธ. พบกับกิจกรรมมากมายตลอดเดือนกันยายน 2566 ดังนี้ วันที่ 1-2 และ 4-8 กันยายน 2566 วันที่ 1-29 กันยายน 2566 วันที่ กิจกรรม 1-2 และ 4-8 กันยายน 2566 – กิจกรรมท่องจักรวาลนฤมิตรไปกับห้องสมุดแห่งอนาคต เปิดประสบการณ์ท่องโลก Metaverse ห้องสมุดแห่งอนาคตกับบรรณารักษ์อวตาร– จัดแสดงนิทรรศการ “สุโขทัยธรรมราชา การศึกษาทางไกลทรงคุณค่า นนทบุรีศึกษาที่ยั่งยืน” ตลอดเดือนกันยายน 2566(เฉพาะวันเปิดทำการห้องสมุด) – กิจกรรม Your Inspiring Story on Postcards

The Near Future and Beyond เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับห้องสมุด มสธ. Read More »

Music Garden

งาน ดนตรีในสวน 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ช้อป สินค้าหลายหลายจากตลาดนัด สินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชนชิม อาหารพื้นเมืองเลิศรส และอาหารหลากหลายจากร้านค้ามากมายชมฟรี การแสดงดนตรีจากวงโปงลางกรุงเทพ, วงดนตรีโรงเรียนนาหลวง (รองแชมป์ชิงช้าสวรรค์ 2566), ประกวดร้องเพลงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสาธิตอาหารและศิลปหัตกรรม การทำขนมไทยโบราณ เช่น ข้าวเกรียบว่าว, วุ้นฝอยทอง, ขนมเม็ดขนุนมะพร้าวอ่อน, กิจกรรมสาธิตเปเปอร์มาเช่, ศิลปะบนผิวน้ำ วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ อุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สอบถามข้อมูล: 02-504-7730, 09-9463-6619

งาน ดนตรีในสวน 45 ปี มสธ. กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต Read More »

Eat Stay Safe

อภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “กินอยู่ปลอดภัย สุขภาพกายและใจแข็งแรงในยุคดิจิทัล”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครบรอบ 45 ปี ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ. หัวข้อ “กินอยู่ปลอดภัย สุขภาพกายและใจแข็งแรงในยุคดิจิทัล” พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์มากมายที่จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ🥦🍎 คิดให้รอบคอบเมื่อจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออนไลน์🍗🍜โดย รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ นักวิชาการอิสระ และผู้จัดรายการ คิดก่อนเชื่อ Thai PBS👫💑 การดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวในยุคดิจิทัล 🏠🏡โดย อ.ดร.พนิตา เสือวรรณศรี หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกิจกรรมอภิปรายนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 12.30 น.ทาง 2 ช่องทาง ทั้ง Microsoft Teams และ Facebook Liveผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการอภิปรายทั้งสองช่องทางสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ฟรี ที่ www.stou.ac.th/link/ZP2l

อภิปรายทางวิชาการหัวข้อ “กินอยู่ปลอดภัย สุขภาพกายและใจแข็งแรงในยุคดิจิทัล” Read More »

Debate

โต้วาที 40 ปี รัฐศาสตร์ มสธ.

โต้วาที 40 ปี รัฐศาสตร์ มสธ. ญัตติการแข่งขัน “เสรีภาพสำคัญกว่าระเบียบทางสังคม” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ฝ่ายเสนอ)โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (ฝ่ายค้าน) วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โต้วาที 40 ปี รัฐศาสตร์ มสธ. Read More »

Academic Forum Politics And Governance

โครงการเสวนาวิชาการด้านการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเวลา 08.00 – 09.00 เปิดลงทะเบียน 09.20 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเมืองไทยบนทางแยก โดย นาอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 10.15 – 12.00 น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทางแยกของการเมืองไทย: จากมุมวิชาการและการปฏิบัติ โดยรศ. ดร. ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคก้าวไกลผศ. อาทิตย์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์นายภัณวีร์ สืบแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พรรคเป็นธรรม

โครงการเสวนาวิชาการด้านการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2566 Read More »

479748

TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษากับการประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ขอเชิญ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษากับการประชาสัมพันธ์”  ลงชื่อแล้ว พบกัน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. จ.นนทบุรี  

TikTok ชุมชนทางการเรียนรู้เพื่อการศึกษากับการประชาสัมพันธ์ Read More »

479746

แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ขอเชิญ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล”   ลงชื่อแล้วพบกัน   ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. จ.นนทบุรี   !!! ขยายเวลารับสมัคร !!!  

แนวโน้มของโลก AI กับการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทางไกล Read More »

Digital Nursing

การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี มสธ. เรื่องขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยพัฒน์ มสธ.

การประชุมวิชาการ เรื่อง ขับเคลื่อนการพยาบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

Scroll to Top